Goed waterbeheer, gezonde gewassen

Je gewassen gedijen het beste bij een zo optimaal mogelijke bodem en waterhuishouding. Is het te zilt? Te mineraalarm? Te veel of te weinig water? Om adequaat in te spelen op ontwikkelingen in je perceel wil je voortdurend ‘onder de grond’ kunnen kijken, of in de sloot. Fixeau biedt hiervoor simpele en betaalbare oplossingen.

Fixeau oplossingen
Robert van der Salm
Robert van der Salm Agrariër

De zout-tong in het Noord-Hollands Kanaal bij Den Helder, de verzilting ten gevolge van de dijk versterking nabij Petten, het vrijkomen van zout uit de onderlaag bij de Noorderhaak Julianadorp: goed meten maakt probleemgevallen vroeg zichtbaar en traceerbaar. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat de sector van goed water wordt voorzien en geeft het de agrariërs zelf de keuze om wel of niet te beregenen.

Sluit je aan

Door Fixeau meetinstrumenten op je perceel te gebruiken, word je automatisch aangesloten op het Fixeau netwerk. Je data levert pas echt iets op als het toegevoegd wordt aan informatie over een groter gebied. Door data (anoniem) te delen wordt daarmee ook jouw informatie nauwkeuriger en worden je opbrengsten beter.

Bekijk producten
Jouke Velstra
Jouke Velstra Fixeau

Boeren willen geen ingewikkelde grafieken, maar een antwoord op wezenlijke vragen. Kan ik het land op? Moet ik beregenen? Is de drainage voldoende? Fixeau biedt direct bruikbare informatie voor je bedrijf.

Jouke Velstra
Jouke Velstra Fixeau

Boeren willen geen ingewikkelde grafieken, maar een antwoord op wezenlijke vragen. Kan ik het land op? Moet ik beregenen? Is de drainage voldoende? Fixeau biedt direct bruikbare informatie voor je bedrijf.

In 3 stappen
klaar

1

Bestel je Fixeau meetinstrumenten. Op basis van je locatie adviseren wij wat je nodig hebt.

2

Start met meten. Jouw data wordt toegevoegd aan het Fixeau netwerk. Via je persoonlijke dashboard heb je direct inzicht in jouw waterhuishouding.

3

Is het bodemvocht op peil? Is het grondwater te zilt? Het inzicht dat Fixeau verschaft, biedt jou handvatten om je waterhuishouding te optimaliseren.

Inzicht door
overzicht

Beter inzicht in het watersysteem over een groter gebied maakt beter waterbeheer mogelijk. Bijvoorbeeld door slimmer en op tijd door te spoelen kan verzilting van beregeningswater voorkomen worden. Of door tijdig te kunnen afvoeren in natte tijden.

Fixeau voor waterbeheerders

Jos de Bijl
Jos de Bijl Hoogheemraadschap Delfland

Met behulp van Fixeau kunnen we nu samenwerken met tuinders om de waterkwaliteit te meten in de haarvaten van ons watersysteem. Dit zorgt voor inzicht in een gezamenlijk belang: schoon water in Delfland.

Jos de Bijl
Jos de Bijl Hoogheemraadschap Delfland

Met behulp van Fixeau kunnen we nu samenwerken met tuinders om de waterkwaliteit te meten in de haarvaten van ons watersysteem. Dit zorgt voor inzicht in een gezamenlijk belang: schoon water in Delfland.

Oplossingen
uit ervaring

Beter waterbeheer door data met elkaar te delen. Dat is de missie van Fixeau. Een missie die alleen haalbaar is als agrariërs en waterbeheerders samenwerken. Fixeau werkt met experts met jarenlange ervaring en expertise op het gebied van oppervlakte- en grondwaterbeheer. We zijn altijd op zoek naar innovatieve, eenvoudige en betaalbare oplossingen.

Over Fixeau