Een constant veranderend waterlandschap

Een veranderend klimaat en ontwikkelingen in het watersysteem vragen om nauwkeuriger data voor een adequaat waterbeheer. Goede data helpt niet alleen om ontwikkelingen te analyseren, maar vooral om daarop in te spelen. Wat zijn risico’s of mogelijke problemen in de toekomst?

Wybo Nijdam
Wybo Nijdam Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

De metingen die agrariërs uitvoeren geven ons inzicht in zowel de langjarige ontwikkeling van het water als fluctuaties door de seizoenen heen. Dit helpt ons en de agrariërs bij het vergroten van de bewustwording over de zoetwaterbeschikbaarheid, nu en in de toekomst. Daarnaast kunnen we ook beter het effect van maatregelen volgen.

Samen sterker

Waterbeheerders zijn erbij gebaat als zoveel mogelijk agrariërs de watergesteldheid van hun percelen meten en die data delen. Andersom is de agrarische sector erbij gebaat als waterbeheerders regiobreed inzicht hebben en op die manier het waterbeheer kunnen optimaliseren. We noemen dit ‘participatieve monitoring’. Hoe meer data gedeeld wordt, hoe nauwkeuriger het netwerk.

Jos de Bijl
Jos de Bijl Hoogheemraadschap van Delfland

Delfland meet op strategische punten de waterkwaliteit. Met behulp van Fixeau kunnen we nu samenwerken met tuinders om de waterkwaliteit (nitraat en EC) te meten in de haarvaten van ons watersysteem. Dit zorgt voor gedeelde data, waarmee we snel en lokaal inzicht krijgen en maatregelen kunnen nemen in een gezamenlijk belang: schoon water in Delfland.

Jos de Bijl
Jos de Bijl Hoogheemraadschap van Delfland

Delfland meet op strategische punten de waterkwaliteit. Met behulp van Fixeau kunnen we nu samenwerken met tuinders om de waterkwaliteit (nitraat en EC) te meten in de haarvaten van ons watersysteem. Dit zorgt voor gedeelde data, waarmee we snel en lokaal inzicht krijgen en maatregelen kunnen nemen in een gezamenlijk belang: schoon water in Delfland.

De Fixeau oplossing

Met het Fixeau ‘ecosysteem’ bieden wij oplossingen om participatieve monitoring mogelijk te maken. Met het Fixeau dashboard krijg je inzicht in het gebied op basis van metingen en computermodellen. De metingen komen van boeren en waterschappen die gebruik maken van de Fixeau Pin en de Fixeau Mobile. We bouwen aan nauwkeuriger informatie voor zowel individu als collectief, waarmee we het waterbeheer gezamenlijk kunnen optimaliseren.