Real-time inzicht in je waterhuishouding

Grondwaterstand, zoutgehaltes, bodemvocht, mineralen: het is een greep uit de vele meetmogelijkheden van de Fixeau Pin. Deze semi-vaste ‘peilstok’ is eenvoudig te plaatsen en verplaatsen. De Fixeau Pin stuurt elk uur data naar het Fixeau Platform. Resultaat: nauwkeuriger data + beter inzicht in ontwikkelingen = beter waterbeheer op jouw perceel. Gebruik voor additionele, losse metingen naast de Fixeau Pin de Fixeau Mobile.

Jouke Velstra
Jouke Velstra Fixeau

Eerdere meetinstrumenten moesten veelal op een vast plek ingegraven worden. De tijd van een peilbuis die in de weg staat, is voorbij. Je kunt de Fixeau Pin op elk moment verplaatsen.

Speciaal voor jouw situatie

De Fixeau Pin bestaat uit losse meetmodules die ieder een ander aspect van het water meten. Zoutgehalte, waterniveau, bodemvocht, er zijn verschillende configuraties mogelijk. Fixeau zorgt voor de juiste samenstelling op basis van jouw specifieke situatie. Via je persoonlijke dashboard op het online Fixeau Platform kun je straks de metingen nauwkeurig volgen, voorspellingsmodellen bekijken en handige tips krijgen voor het waterbeheer op je perceel. De Fixeau Pin en het online Fixeau Platform zijn vanaf 2019 beschikbaar.

Specificaties

Gemakkelijk te plaatsen

Robuust ontwerp

Verplaatsbaar per seizoen of oogst

Ieder uur automatische dataverzending naar het online platform

Betaalbare en eenvoudige apparatuur

Nauwkeurige GPS-aanduidingen en uitslagen

Data delen voor beter waterbeheer in het gebied

Metingen zijn gerelateerd aan NAP